skip to Main Content

Afiş Baskı Nedir?

Kültürel afişler, sosyal afişler ve afişleri olmak üzere üç tür afiş baskı vardır.

Afişler konu ve hedef bakımından farklılık gösterir. Reklam afişleri, bir ürün ve ya hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılır.

Marka reklam dijital baskı olarak afiş çalışmalarınızı itinayla yapmaktayız.

Bilgilendirme amacıyla hazırlanan afişlere ise sosyal afişler adı verilir.

Kültürel afişler ise; tiyatro, konser vb. etkinliklerin yerini ve zamanını duyurmak amacıyla kullanılır. İç mekân ve dış mekân afişleri, kullanılan malzeme bakımından farklılık gösterir.

İç mekân afişlerinde kâğıt vb. malzemeler kullanılırken, hava koşullarından etkilenmemesi için dış mekânlarda daha dayanıklı malzemeler kullanılır.

www.markadijitalbaski.com afis baski afis baski
Back To Top Call Now Button